Neem contact op met een adviseur
Ga naar
Miele.nl/professional

Cookie Statement

Cookies

Miele maakt gebruik van “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technieken. Dit doen wij om onze website te laten functioneren, anonieme statistieken te verzamelen, onze site en diensten te verbeteren en om de inhoud van advertenties op uw voorkeuren af te stemmen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat op uw apparaat opgeslagen wordt, om bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten van een website te ondersteunen, instellingen en voorkeuren te onthouden en statistische doelen te dienen.

Er bestaan verschillende vormen van cookies en afhankelijk van diens kenmerken en functionaliteiten zullen deze voor verschillende termijnen bewaard blijven op uw apparaat: sessiecookies worden verwijderd aan het einde van iedere browsersessie; blijvende cookies kunnen tot een bepaalde vooraf ingestelde tijdsperiode bereikt is op uw apparaat blijven staan.

Toestemming

Houd er rekening mee dat wij onder lokale wetgeving verplicht kunnen zijn om toestemming te vragen voor het gebruik van sommige cookie-technologieën. Als dit het geval is, zullen we u vragen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies wanneer u onze website bezoekt. Als u niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als u wel instemt met het plaatsen van cookies, heeft u ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid tussen drie soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies en marketing cookies.

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website werkt en zijn daarom noodzakelijk. We plaatsen deze cookies dan ook altijd als u onze website bezoekt.
  • Analytische cookies stellen ons in staat om anonieme statistieken te verzamelen en het gebruik van onze website te monitoren. Ook deze cookies worden direct geplaatst bij bezoek aan onze site.
  • Marketing cookies gebruiken we om u relevante aanbiedingen te kunnen doen buiten miele.nl. Deze cookies plaatsen we pas als u akkoord heeft gegeven op het gebruik van cookies.

Deze cookies gebruiken wij

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Beschrijving

Termijn

ds-session-id (SID)

Deze cookies wijzen voor de duur van uw bezoek een anonieme ID (sessie-ID) aan uw apparaat toe om gepersonaliseerde content (bijvoorbeeld de laatst bekeken producten) te kunnen tonen. 

Sessie duur

 

Analytische cookies

Naam

Beschrijving

Termijn

 

_gat

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt ter bevordering van de snelheid

1 minuut

 
 

_gid

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

24 uur

 

_ga

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

2 jaar

 

__utma

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

2 jaar na sessie/update

 

__utmz

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

1 maand na sessie/update

 

__atuvc

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

2 jaar na sessie/update

 

__atuvc,  __atuvs, uid, uvc, ssc, ouid, na_tc,na_id,mus, loc, cw_id, bku,

AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis

1 jaar na sessie/update

 

__cfduid

De cookie is verbonden aan gebruik
van Cloudfare en identificeert
beveiligd webverkeer.

1 jaar na sessie/update

 

NID

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

5 maanden na sessie/update

 

PHPSESSID

Wordt gebruikt om jouw voorkeuren op te slaan en dient voor het functioneren van de website.

Sessieduur

 

MIELELV

De cookie houdt bij wanneer de gebruiker voor het laatst de website heeft bezocht (anoniem)

12 jaar na sessie/update

 

MIELEGUID

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website.

12 jaar na sessie/update

 

 

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Om te voldoen aan de privacy wetgeving, hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, maskeren we het laatste octet van het IP-adres en delen we geen gegevens met Google. Lees voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.

Wilt u geen cookies?

Wilt u niet dat wij cookies plaatsen op uw apparaat? Pas dan uw instellingen aan.

Het is ook mogelijk om cookies te blokkeren via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser.

Wij maken u er graag op attent dat onze website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken wanneer u cookies uitschakelt. In dat geval zult u telkens wanneer u onze website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Mijn rechten

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

 

Wijzigingen

We kunnen dit cookiestatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via Cookie Statement

Contact

Als u naar aanleiding van dit cookiestatement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via professional@miele.nl.