Schoon textiel is van groot belang voor de algemene hygiëne in de foodsector. Van diverse microben is aangetoond dat ze op textiel kunnen overleven, met alle gevolgen van dien. Daarom is een gestructureerd wasproces van groot belang voor de gezondheid. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de was in eigen huis te doen, om zo alles in eigen hand te houden.


Textiel moet voldoen aan hygiëneregels volgens de BRC Global Standard for food Safety, HACCP en RABC. RABC is een systeem voor preventie van microbiologische besmettingen in wasserijen, waarbij er gekeken wordt naar desinfectie tijdens het wasprogramma, maar ook naar bescherming tegen herbesmetting. Dat betekent dat vuile en schone was strikt gescheiden moeten worden. Een belangrijk aandachtspunt bij de inrichting van een wasserij. Alles over de voorwaarden die aan een in-huis-wasserij gesteld worden, de hygiëneregels voor textiel en de risico’s van microben leest u in onze whitepaper Hygiënisch in-huis-wassen.

shareThisPage