Neem contact op met een adviseur
Ga naar
Miele.nl/professional

Zorg

Cliënten wensen naast kwalitatief goede verpleging en verzorging tegenwoordig ook een aantal belangrijke ‘randvoorwaarden’. Een belangrijke randvoorwaarde waarmee zorginstellingen zich positief kunnen onderscheiden is textielverzorging. Dit is voor veel zorginstellingen een uitdaging. Voor Miele Professional vormt dit de aanleiding om een inkijk te geven in de ervaringen van textielverzorging.