Neem contact op met een adviseur
Ga naar
Miele.nl/professional

Wasproces

Het wasproces is in toenemende mate belangrijk voor organisaties. Dit komt door de veranderende wet- en regelgeving en de wensen van de klant. Door uw kennis te vergroten rondom het wasproces kunnen u en uw organisatie de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet zien.