Neem contact op met een adviseur
Ga naar
Miele.nl/professional

Kosten van het wasproces

Het internet zorgt voor meer transparantie over de kosten van het wasproces. Het is voor de klant steeds makkelijker om doorgevoerde kosten per aanbieder te vergelijken. Maar kunnen deze kosten wel met elkaar vergeleken worden? Er zijn vele variabelen die meegenomen moeten worden in het berekenen van het wasproces.