Neem contact op met een adviseur
Ga naar
Miele.nl/professional

Horeca

Binnen de Horeca vinden grote veranderingen plaats: online referenties, de Green Key, hygiëne en minder budget. Vele ondernemingen moeten snijden in de kosten en stappen daarom over naar zelf wassen. Vaak sluiten ondernemingen een compromis tussen in-huis-wassen en uitbesteden. Is dat wel de beste strategie? Voor Miele Professional is dit de aanleiding om een inkijk te geven in de feiten en de ervaringen van textielverzorging.